REGULAMIN

Platforma zamówień internetowych.

www.horus.net.pl jest przeznaczona dla firm i instytucji.

Wszyskie ceny podawane są jako wartości netto.

1. REJESTRACJA I LOGOWANIE

Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia niekompletnych lub błędnych danych. Dzięki rejestracji i logowaniu uzyskają Państwo następujące przywileje:

 • opusty cenowe (uzgodnione z obsługą sklepu)
 • możliwość składania zamówień
 • powiadomienie o nowych promocjach, usługach itp.

Klient rejestrujący się w naszym sklepie, może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji na wskazany adres e-mail , o promocjach, nowościach towarowych sklepu www.horus.net.pl

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Zamawiać można tylko i wyłącznie produkty, które posiadają oznaczenie w postaci koszyka.

Składanie zamówień odbywa się poprzez dodawanie art. do koszyka w ilościach określonych przez klienta.

Klient może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko przed jego zatwierdzeniem i wysłaniem. Zmiana jest możliwa, tylko po konsultacji z operatorem sklepu. Każde następne zamówienie złożone na odrębnym formularzu zamówień traktowane będzie jako osobne zamówienie.

Obsługa sklepu www.horus.net.pl zastrzega sobie prawo do weryfikowania niektórych zamówień poprzez kontakt telefoniczny (gdyby to okazało się niemożliwe - w inny sposób, zgodnie z danymi zawartmi w formularzu rejestracyjnym) w terminie 1 dnia roboczego od daty złożenia zamówienia.

Oferta przedstawiona na stronie www.horus.net.pl jest codziennie aktualizowana, jednak może nie odzwierciedlać rzeczywistych stanów magazynowych.

Opisy pochodzą ze stron producentów oraz dystrybutorów i mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z obsługą sklepu lub handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie. Opisy oraz zdjęcia nie są więc podstawą do roszczeń wobec Horus Innowacyjne Mateiały Przemysłowe sp z o.o.

Informacje zawarte na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, Art. 66, Ust. 1 Kodeksu Cywilnego, stanowią jedynie zaproszenie do rokowań w rozumieniu Art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Zamówienia złożone do godziny 11.00 będą realizowane w tym samym dniu, natomiast po godzinie 11.00 realizacja zamówienia nastąpi następnego dnia roboczego.

Zamówienia powyżej 1.000,00zł netto realizowane będą na koszt Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe Sp. z o.o., poniżej 1.000,00zł netto na koszt odbiorcy. Przy realizacji zamówienia częściowego, opłata za przesyłkę jest pobierana tylko raz.

W sytuacji, gdy występuje brak towaru, po złożeniu zamówienia klient zostaje powiadomiony telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

O wszelkich opóźnieniach w realizacji zamówienia będą Państwo informowani na bieżąco przez naszych pracowników. W przypadku zamówienia przez Klienta towaru w danej chwili niedostępnego operator zobowiązany jest do przedstawienia, o ile to możliwe, alternatywnych produktów dostępnych w danej chwili. Przesyłka zostanie dostarczona przez firmę świadczącą usługi spedycyjne lub transport własny.

Dla kupujących produkty w naszym sklepie internetowym są dostępne następujące formy płatności:

 • płatność gotówką za towar następuje podczas odbioru, bezpośrednio kurierowi, który go dostarcza (mają Państwo prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności doręczającego, w celu sprawdzenia, czy nie nastapiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy),
 • płatność w siedzibie firmy realizującej zamówienie (w przypadku odbioru towaru osobiście w siedzibie firmy Horus Innowacyjne Mateiały Przemysłowe sp. z o.o.),
 • przelewem w terminie wcześniej uzgodnionym między Klientem a sklepem www.horus.net.pl

W przypadku braku realizacji zamówienia z przyczyn od nas niezależnych po konsultacji z klientem zamówienie może zostać skorygowane lub anulowane.

Ogólne warunki realizacji zamówień w firmie Horus LINK

4. ZASADY REKLAMACJI TOWARU

Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu towaru (faktura), który otrzymujecie Państwo w momencie odbioru towaru.

Gwarancja obejmuje usuwanie lub wymianę takich towarów, których wady fizyczne powstały z przyczyn tkwiących w samym towarze, a stanowią w szczególności wady produkcji, wady materiałowe lub konstrukcyjne. Warunkiem uznania reklamacji jest przedstawienie reklamowanego wyrobu wraz z jego kartą gwarancyjną lub kuponem gwarancyjnym oraz dowodem zakupu (faktura) w terminie 30 dni od dnia wykrycia wady.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE TOWARÓW, W KTÓRYCH UJAWNIONO WADY SPOWODOWANE:

 • nieprawidłowym przechowywaniem
 • nieprawidłowym montażem lub demontażem
 • zastosowaniem wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem
 • eksploatacją niezgodną z zaleceniami producenta
 • uszkodzeniem mechanicznym
 • samodzielną naprawą towaru

 

PONADTO:

 • dla towarów oznaczonych numerem serii, uznanie gwarancji uzależnione jest od widoczności i nie uszkodzenia numeru serii
 • reklamacja winna być rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego produktu
 • w przypadkach związanych z koniecznością przeprowadzenia specjalistycznych analiz termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu
 • sprzedający ma obowiązek poinformowania reklamującego o fakcie wydłużenia przed upływem 14 dni od daty przyjęcia reklamacji wyrobu
 • termin związany z koniecznością przeprowadzenia specjalistycznych analiz nie może przekroczyć 40-tu dni od daty przyjęcia reklamacji
5. ZASADY ZWROTU TOWARU

Zwrot zamówionego towaru może nastąpić tylko w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru. Opakowanie i towar musi być w stanie nienaruszonym. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia zwrotu. Do zwracanego towaru musi być dołączony dowód zakupu (oryginał faktury) oraz numer rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze. Przelew następuje w terminie 14 dni od daty zwrotu towaru do siedziby firmy, na podany rachunek bankowy. Koszty zwrotu przesyłki oraz prowizję bankową, ponosi Klient.

Zwrot towaru następuje również w sytuacji:

 • rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność
 • rzecz nie ma właściwości, o których zapewnił sprzedający
 • rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym

 

(rękojmia za wady fizyczne, art.556 § 1 kc)

Kupujący traci przysługujące mu uprawnienia, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć zgodnie z (art.563 § 1 i § 2 kc).

6. ZWROT TOWARU POD SPECJALNE ZAMÓWIENIE

Towar lub usluga pod specjalne zamowienie klienta, nie podlega zwrotowi.

Zgodnie z art.535 kc złożone zamówienie droga elektroniczną (mail, SMS), telefoniczną, słowną, faksem, po potwierdzeniu warunkow realizacji zamowienia, jest umową.

Przez umowę sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Zwrot lub anulowanie zamówionego produktu nietypowego wykonanego wyłącznie na zlecenie Kupującego jest niemożliwy, co jest zgodne z Art.10 ust.3 pkt 4 i 5 (USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.). Powodem jest brak możliwości dalszej odsprzedaży towaru, przez jego indywidualne cechy lub gabaryty powstałe w wyniku zamówienia nietypowego.

7. JAKOŚĆ PRODUKTÓW

Wszystkie oferowane przez nas towary są produktami pełnowartościowymi.

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów, realizacja następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się produktów objętych tą formą sprzedaży (są to towary pełnowartościowe).

8. POUFNOŚĆ DANYCH

Szczegóły w Polityce Prywatności pod adresem:

www.horus.net.pl/rodo

9. RECYKLING

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz 1495) o zużytym sprzęcie elektronicznym informujemy, że zakupiony u nas przęt elektryczny podlegający recyklingowi można pozostawić do utylizacji w naszej firmie.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszystkie zamieszczone w tym sklepie znaki firmowe i towarowe są znakami firmowymi i towarowymi tych firm.

www.horus.net.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie - bez wcześniejszego poinformowania o tym Klientów.

Aktualny regulamin jest zawsze dostępny na stronie sklepu www.horus.net.pl

Składając zamówienie Klient akceptuje powyższy regulamin sklepu www.horus.net.pl

Nasza wizja:

Być preferowanym dostawcą innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez partnerskie relacje z naszymi klientami.

KONTAKT

Siedziba: 52 325 80 31
Napisz do nas

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

NEWSLETTER

Siedziba firmy
86-050 Solec Kujawski
ul. Unii Europejskiej 33
woj. kujawsko-pomorskie
Biuro handlowe
64-920 Piła
ul. Okrzei 18
woj. wielkopolskie