BLOG, KATEGORIA Strategia CSR

Aspekty pracownicze

Aspekty pracownicze

2012-07-04 / Horus
Pośród wewnętrznych interesariuszy, pracownicy firmy zajmują szczególne miejsce. Integracja strategii biznesowej firmy, strategii HR i strategii CSR ma istotny wpływ na długookresową efektywność finansową przedsiębiorstwa oraz spójny rozwój pracowników. Proces ten stanowi istotny czynnik wpływający na konkurencyjność oraz na stabilizację funkcjonowania firmy.
Zagadnienia konsumenckie

Zagadnienia konsumenckie

2012-07-03 / Horus
Organizacje, które dostarczają produkty i usługi konsumentom oraz innym klientom, mają wobec tych konsumentów i klientów określone obowiązki. Zagadnienia konsumenckie związane ze społeczną odpowiedzialnością dotyczą, między innymi, sprawiedliwych praktyk marketingowych, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, zrównoważonej konsumpcji, rozstrzygania i rozwiązywania sporów, uwzględniania potrzeb konsumentów szczególnie wrażliwych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej oraz edukacji.
Zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej

Zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej

2012-06-29 / Horus
W zaangażowaniu społecznym, jak w każdym aspekcie odpowiedzialnego biznesu, bardzo ważne jest podejście strategiczne. Incydentalna pomoc, okazjonalne zaangażowanie może przynieść czasem rezultat odwrotny od zamierzonego. Bardzo ważne jest dopasowanie form pomocy do profilu firmy. Działając na rzecz społeczeństwa, firma jest zarówno obdarowującym, jak i obdarowanym. Społeczności otrzymują realną pomoc, natomiast firma buduje swój wizerunek, jako godnego zaufania partnera.