BLOG, KATEGORIA Strategia CSR

/
Na zaproszenie przedstawicieli Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu, nasza Akademia zjawiła się w tamtejszej szkole z zajęciami na temat bezpiecznej pracy na wysokości. Jak zawsze udało nam się przybliżyć zakres działania zarówno naszej firmy, jak i w ogóle całego 3M.

/
Czas szybko mija. Ledwo zaczął się nowy rok, a już mamy wiosnę i powoli będzie kończył się rok szkolny. W związku z tym ruszyliśmy do naszych szkół z kolejnym tematem. Praca na wysokości to coś, co budowlańców powinno interesować najbardziej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w pracy:)

/
Pośród wewnętrznych interesariuszy, pracownicy firmy zajmują szczególne miejsce. Integracja strategii biznesowej firmy, strategii HR i strategii CSR ma istotny wpływ na długookresową efektywność finansową przedsiębiorstwa oraz spójny rozwój pracowników. Proces ten stanowi istotny czynnik wpływający na konkurencyjność oraz na stabilizację funkcjonowania firmy.

/
Organizacje, które dostarczają produkty i usługi konsumentom oraz innym klientom, mają wobec tych konsumentów i klientów określone obowiązki. Zagadnienia konsumenckie związane ze społeczną odpowiedzialnością dotyczą, między innymi, sprawiedliwych praktyk marketingowych, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, zrównoważonej konsumpcji, rozstrzygania i rozwiązywania sporów, uwzględniania potrzeb konsumentów szczególnie wrażliwych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej oraz edukacji.

/
W zaangażowaniu społecznym, jak w każdym aspekcie odpowiedzialnego biznesu, bardzo ważne jest podejście strategiczne. Incydentalna pomoc, okazjonalne zaangażowanie może przynieść czasem rezultat odwrotny od zamierzonego. Bardzo ważne jest dopasowanie form pomocy do profilu firmy. Działając na rzecz społeczeństwa, firma jest zarówno obdarowującym, jak i obdarowanym. Społeczności otrzymują realną pomoc, natomiast firma buduje swój wizerunek, jako godnego zaufania partnera.
Wyświetlane 1 - 5 z 5 pozycji (strona 1)