Aspekty pracownicze

Aspekty pracownicze

Pośród wewnętrznych interesariuszy, pracownicy firmy zajmują szczególne miejsce. Integracja strategii biznesowej firmy, strategii HR i strategii CSR ma istotny wpływ na długookresową efektywność finansową przedsiębiorstwa oraz spójny rozwój pracowników. Proces ten stanowi istotny czynnik wpływający na konkurencyjność oraz na stabilizację funkcjonowania firmy.

 

Ułatwienie pracownikom godzenia życia zawodowego z prywatnym, jednocześnie zwiększając ich wydajność, motywację i zgranie w zespole.

 1. Możliwość pracy zdalnej przy określonych zadaniach.
  Każdy pracownik mogący wykonać swoją pracę poza biurem i przedstawić jej efekty ma możliwość ubiegania się o taką możliwość wg procedury obowiązującej w firmie.
 2. Badanie opinii pracowników.
  Raz w roku przeprowadzana jest ankieta dotycząca zadowolenia pracowników z pracy oraz funkcjonowania firmy. Wyniki są analizowane i mają prowadzić do rozwoju firmy
  i pracowników.
 3. Program motywacyjne dla pracowników.
  Pracownicy otrzymują możliwość odebrania darmowych „wejściówek” na proponowane wydarzenia minimum raz na kwartał.

 

Poprawa komunikacji wewnętrznej. Pozyskanie nowych pomysłów na rozwój firmy i sugestii na temat jej funkcjonowania.

 1. Dedykowany adres mailowy do wysyłania pomysłów i sugestii.
 2. Fizyczna skrzynka na anonimowe uwagi.
 3. Spotkania, na których omawiana są pomysły i problemy zgłaszane
  w skrzynkach.
 4. Coroczne spotkanie do komunikowania planów, strategii i kierunków rozwoju firmy w nadchodzącym czasie.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Solec Kujawski, 86-050 Solec Kujawski, ul. Unii Europejskiej 33
Dział Szkoleń i Inspekcja Sprzętu BHP
Wilk Łukasz
tel. 52 325 80 23
kom. 608 514 200
Napisz email
Zadaj pytanie
* pola wymagane