Oznaczenia występujące przy produktach chroniących drogi oddechowe

Oznaczenia występujące przy produktach chroniących drogi oddechowe

Szukając lub dobierając środki ochrony układu oddechowego, często można się spotkać z trudnymi do zrozumienia oznaczeniami. Ich identyfikacja nie jest prosta, dlatego przygotowałem krótką listę, która tłumaczy poszczególne symbole:

  • A – kolor brązowy – oznacza ochronę przed oparami typu organicznego o temperaturze wrzenia powyżej 65℃

  • B – szary – ochrona przed oparami typu nieorganicznego

  • E – żółty – ochrona przed kwasami

  • K – zielony – ochrona przed amoniakiem

  • AX – również kolor brązowy – ochrona przed oparami organicznymi o temperaturze wrzenia poniżej 65℃

  • Formaldehyd – oliwkowozielony – na opary formaldehydu

  • Hg – ochrona przed oparami rtęci

Czasami przy oznaczeniach literowych można znaleźć dodatkowo cyfrę, np. A2 – to identyczny rodzaj ochrony jak samo A (ochrona przed oparami organicznymi), ale w wyższej klasie. Pochłaniacz typu A2 posiada większą pojemność na substancję szkodliwą, będzie zatem dobry, gdy na stanowisku pracy występują duże stężenia oparów organicznych.

Rzadkością nie są również wieloliterowe oznaczenia np. ABEK – czyli ni mniej, ni więcej, jak to, że pochłaniacz taki chroni równocześnie przed oparami organicznymi, nieorganicznymi, kwasem i amoniakiem.

Oznaczenia występujące przy produktach chroniących drogi oddechowe
Oznaczenia występujące przy produktach chroniących drogi oddechowe

Na filtrach możemy ponadto natrafić na oznaczenie typu P. Mówi ono, że dany filtr ochroni nas przed pyłem, gdzie NDS to najwyższe dopuszczalne stężenie.

  • P1 – najniższa klasa ochrony – do stężeń pyłów nieprzekraczających 4xNDS

  • P2 – średnia klasa ochrony – do stężeń pyłów nieprzekraczających 12xNDS

  • P3 – najwyższa klasa ochrony do stężeń pyłów nieprzekraczających 48xNDS

Jak widać, oznaczeń nie ma aż tak wiele, a prawidłowa ich identyfikacja pozwoli służbom BHP na podstawie oceny ryzyka w prawidłowy sposób dobrać właściwą ochronę do rodzaju występującego zagrożenia.

O AUTORZE
Dział Produktów BHP
Rychlewski Tomasz
tel. 52 325 80 19
kom. 606 920 190
Napisz email
Zadaj pytanie
* pola wymagane