Przechowywanie Środków Ochrony Indywidualnej

Przechowywanie Środków Ochrony Indywidualnej

Temat przechowywania środków ochrony indywidualnej jest tematem nie do końca sprecyzowanym w przepisach, choć bardzo ważnym, warto zatem wiedzieć jak robić to w prawidłowy sposób.

Zasady stosowania ŚOI

Podstawowym dokumentem regulującym, który mówi ogólnie o zasadach BHP, jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozporządzenie to w załączniku nr 2 mówi m.in. o szczegółowych zasadach stosowania środków ochrony indywidualnej. I chociaż treść załącznika nie wskazuje wprost, jak powinien być przechowywany sprzęt ochrony indywidualnej, to jednak można z niego wywnioskować, jak to robić w prawidłowy sposób.

§

W ustępie 6 w punkcie 1 mamy podaną taką informację:

„Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, z wyłączeniem szczególnych i wyjątkowych sytuacji – zgodnie z instrukcją przekazaną przez pracodawcę. W razie potrzeby – w celu zapewnienia właściwego używania środków ochrony indywidualnej – pracodawca powinien zorganizować pokazy używania tych środków”.

I dalej w punkcie 2:

„Instrukcja, o której mowa w ust. 1, powinna być zrozumiała dla pracowników oraz powinna określać sposoby używania środków ochrony indywidualnej, ich kontroli i konserwacji”.

Czyli ŚOI powinny być łatwo dostępne dla każdego pracownika. Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie sposobu użytkowania i konserwacji sprzętu, a przy tym również jego odpowiedniego przechowywania. Mała dygresja: Klienci z nami współpracujący mogą na nas liczyć w tej materii :)

Nie każdy jednak wie jak prawidłowo owe środki przechowywać, bo czy np. pochłaniacz zostawimy w miejscu wykonywania pracy przy zagrożeniach związanych z parami i gazami? Otóż nie! Poniżej znajdziecie kilka zasad, które w pigułce wyjaśnią, jak prawidłowo przechowywać ŚOI.

Gdzie zatem przechowywać środki ochrony indywidualnej?

Ochrona dróg oddechowych

Jeżeli mówimy o produktach związanych z ochroną dróg oddechowych, to skupmy się na ochronie wielokrotnego użytku (półmaski jednorazowego użytku po 8-godzinnej pracy powinny być wyrzucone).

Zarówno półmaski wielokrotnego użytku, jak i części eksploatacyjne typu pochłaniacze przeciwgazowe czy filtry przeciwpyłowe powinny być przechowywane z dala od miejsca wykonywania pracy np. w szatni. Należy je szczelnie zapakować w woreczek.

Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ pochłaniacze z chwilą wyjęcia z hermetycznego opakowania „zaczynają swoje życie” i pomimo tego, że użytkownik nie zaciąga powietrza to one już „oddychają” i eliminują niebezpieczne substancje z najbliższego otoczenia. 3M przychodzi nam tutaj z pomocą i do każdej półmaski dołącza woreczek do przechowywania.

Ochrona słuchu

Jeśli chodzi o ochronę słuchu, tutaj mamy do czynienia z nausznikami bądź wkładki dousznymi. Często wkładki mają dołączone już opakowania tekturowe lub plastikowe do przechowywania. Oczywiście mówimy o wkładkach wielokrotnego użytku. Wkładki jednorazowe – jak sama nazwa wskazuje, są do stosowania jeden raz.

Przy nausznikach warto pamiętać o regularnej wymianie zestawów higienicznych – producent rekomenduje wymianę raz na pół roku. Rzecz jasna w przypadku silnego zabrudzenia czy przepocenia zestaw higieniczny wymieniamy na bieżąco.

Ochrona wzroku

W przypadku gogli zarówno szybka poliwęglanowa, jak i octanowa w niektórych naszych modelach może zostać wymieniona na nową. Okulary warto trzymać w woreczku lub etui, a na pewno nie zostawiać ich w środowisku pylącym i brudnym. Podobnie hełmów i nauszników.

Ochrona głowy

Co do hełmów to proponujemy pojemnik do przechowywania, który może być zamontowany przy szafce pracownika albo przed wejściem na magazyn wysokiego składowania.

Służy on nie tylko do przechowywania hełmów, ale i większości środków ochrony indywidualnej.

Instruktaż

Często na wizycie u klienta, prowadząc szkolenia czy instruktaż prawidłowego użytkowania sprzętu ochrony indywidualnej, zwracamy szczególną uwagę na przechowywanie tych środków w prawidłowy sposób. Zwiększa to żywotność samego produktu, a o względach higienicznych już nie wspomnę.

W naszej ofercie znajdziemy również produkty do czyszczenia sprzętu jak chusteczki do części twarzowych półmasek i masek pełnych, aerozole do czyszczenia soczewek w okularach i wiele innych.

Jeżeli nie wiesz jak w prawidłowy sposób przechowywać, czyścić czy konserwować swoje Środki Ochrony Indywidualnej, to zgłoś się do nas, a na pewno pomożemy.

Bezpiecznej pracy!

O AUTORZE
Dział Produktów BHP
Cichoń Natalia
kom. 532 347 183
Napisz email
Zadaj pytanie
* pola wymagane