Zdrowy pracownik - zdrowa firma. Wyróżnienie.

Zdrowy pracownik - zdrowa firma. Wyróżnienie.

Podczas gali wieńczącej II Kongres Zdrowia Pracodawców RP, wyłoniono laureatów konkursu „Zdrowy pracownik, zdrowa firma”. Organizacja zrzeszająca pracodawców nagrodziła 3 firmy, które w szczególny sposób dbają o stan zdrowia swoich pracowników, wyróżniła również kolejne 3 firmy, których działania także powinny być stawiane za wzór dla pozostałych pracodawców.

Konkurs „Zdrowy Pracownik, Zdrowa Firma” skierowany jest do firm, instytucji i organizacji zrzeszonych bezpośrednio bądź pośrednio w Pracodawcach RP, które w swojej działalności wykraczają poza obowiązki ochrony zdrowia  pracowników, określone przez ustawodawcę, czyli dbają o zdrowie swoich pracowników, stwarzają im warunki do dbania o własne zdrowie, podejmują działania zachęcające do zdrowego trybu życia i przeznaczają środki celowe na wszelkie formy działań prozdrowotnych wśród pracowników. Nagrody i wyróżnienia przyznane zostały na podstawie wypełnionych i przesłanych ankiet, w których opisano działania podejmowane przez każdą firmę na rzecz pracowników.

II kongres zdrowia Zdrowy pracownik zdrowa firma konkurs

Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem firm - zgłosiło się kilkadziesiąt podmiotów, które w sposób szczególny podchodzą do kwestii dbania o zdrowie i samopoczucia swoich pracowników, tj. gwarantują swoim pracownikom dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, ale przede wszystkim promują wśród nich zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną.

II kongres zdrowia Zdrowy pracownik zdrowa firma konkurs

W kategorii małych przedsiębiorstw zwyciężyła firma Eximo Project Sp. z o.o. za trafność działań prewencyjnych w stosunku do czynników ryzyka powodujących określone schorzenia. Pracodawcy RP wyróżnili w tej kategorii firmę Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe Sp. z o.o. za działania w obszarze profilaktyki trzeciorzędowej, w tym ułatwienie dostępu do prywatnej opieki medycznej.

II kongres zdrowia Zdrowy pracownik zdrowa firma konkurs

Informacja zaczerpnięta od Pracodawcy RP.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Solec Kujawski, 86-050 Solec Kujawski, ul. Unii Europejskiej 33
Dział Szkoleń i Inspekcja Sprzętu BHP
Wilk Łukasz
tel. 52 325 80 23
kom. 608 514 200
Napisz email
Zadaj pytanie
* pola wymagane