Wypadki przy pracy - statystyka

Wypadki przy pracy - statystyka

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

W 2015 roku liczba wypadków przy pracy wyniosła 87622 i – co istotnego – liczba ta spadła w stosunku do roku 2014 o 1,1%. Zdecydowana większość to lekkie wypadki. Liczba ciężkich wypadków wyniosła 495 i jest to spadek do roku 2014 o 6,6%.

Złą informacją jest natomiast duża liczba śmiertelnych wypadków przy pracy – aż 303 osoby uległy takim wypadkom i jest to wzrost aż o 15,2% więcej niż w roku 2014.

Najwięcej wypadków przy pracy miało miejsce w przetwórstwie przemysłowym, bo aż 78, w budownictwie – 69 i w transporcie – 49 osób zostało poszkodowanych.

Zdecydowanie najważniejszą przyczyną wypadków przy pracy było niewłaściwe zachowanie się pracownika, stanowiące aż 59,2% ogółu.

Wszystkie przyczyny wypadków przy pracy odzwierciedla poniższy diagram.

Wykres przyczyn wypadków przy pracy

Przyczyny wypadków przy pracy w 2015 r., źródło: GUS.

Najczęstszym umiejscowieniem urazu były kończyny górne 43,4% i kończyny dolne 34,6% ogółu. Do wypadków pracowników najczęściej dochodziło podczas poruszania się – 34,8% i podczas transportu ręcznego 15,1% ogółu.

Jeżeli chodzi o wydarzenia powodujące urazy, to najczęściej dochodziło do nich podczas zderzenia z poruszającym się, bądź nieruchomym obiektem. Szczegóły poniżej.

Wykres wydarzeń powodujących urazy

Wydarzenia powodujące urazy w 2015 r., źródło: GUS.

Jeżeli chodzi o województwa, to najwyższy wskaźnik wypadkowości w przeliczeniu na 1000 pracujących osób było w województwach dolnośląskim i warmińsko-mazurskim a najmniejszy w mazowieckim i małopolskim.

Porównując rok 2015 do 2014 widać niewielką poprawę w ogólnej liczbie wypadków, nie jest to duża zmiana, ale mimo wszystko odnotowano spadek. Świadczy to o coraz większej świadomości pracujących oraz osób za nie odpowiedzialnych. Niestety jednocześnie zwiększyła się liczba śmiertelnych wypadków. Przyczyną może być np. ciągle postępujący wzrost zatrudnienia lub też coraz większa liczba pracujących u nas osób zza wschodniej granicy, cechujących się niższą świadomością przestrzegania zasad BHP.

Oprócz dbałości o prawidłowy dobór środków ochrony osobistej i zakup certyfikowanych produktów, należy ciągle podnosić świadomość pracowników poprzez ciekawe szkolenia i warsztaty, tak aby liczba poszkodowanych cały czas spadała.

Zachęcam w wolnej chwili do przestudiowania naszej oferty szkoleniowej.

autor: Tomasz Rychlewski

O AUTORZE
Dział Produktów BHP
Rychlewski Tomasz
tel. 52 325 80 19
kom. 606 920 190
Napisz email
Zadaj pytanie
* pola wymagane