Dofinansowanie na BHP od ZUS

Dofinansowanie na BHP od ZUS

ZUS może pomóc

Mało kto o tym wie, ale od kilku miesięcy istnieje możliwości zakupu produktów i usług związanych z ochroną zdrowia, które w dużym stopniu dofinansuje nam ZUS. Jednym z zadań ZUS określonych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych art. 37 ustawy z dnia 30 października 2002 r. są właśnie zadania w zakresie prewencji wypadkowej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może dofinansować nam:

 • projekty o charakterze doradczym zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • projekty inwestycyjne, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych
 • projekty doradczo-inwestycyjne

Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek ze szczególnym uwzględnieniem Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ilością zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie pracowników.

Rodzaj firmy

Liczba pracowników

Procent budżetu projektu podlegający dofinansowaniu Maksymalna kwota
dofinansowania dla
projektów doradczych
(w PLN)
projektów inwestycyjnych
(w PLN)
projektów doradczo-inwestycyjnych
(w PLN)
Mikro 1-9 90% 40 000 60 000 100 000
Małe 10-49 80% 60 000 90 000 150 000
Średnie 50-249 60% 80 000 180 000 260 000
Duże 250 i więcej 20% 100 000 300 000 400 000

Działania w projektach doradczych, na które można otrzymać dofinansowanie.

 1. Przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń w miejscy pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.
 2. Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników, występujących w miejscu pracy, takich jak:
 • czynniki fizyczne (hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat itp.)
 • czynniki chemiczne i pyły
 • czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym)
 • czynniki biologiczne
 1. Dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń.
 2. Przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy.
 3. Wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych.
 4. Opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej lub instalacji innego sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.

3M Adflo Speedglas

Działania w projektach inwestycyjnych, na które można otrzymać dofinansowanie.

 1. Zakup i instalacja:
 • osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń
 • optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych itp.)
 • urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi itp.)
 • elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych, urządzeń wyłączania awaryjnego itp.)
 • kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych
 • obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi
 • wyrobów i ustrojów przeciwdrganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.)
 • neutralizatorów elektryczności statycznej
 • urządzeń oczyszczających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy itp.)
 • urządzeń i elementów wentylacji nawiewnej, miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki itp.)
 • urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej
 • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości (np.: podestów, platform, podnośników, z wyłączeniem rusztowań)
 • urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków
 • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne
 1. Zakup środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla przedsiębiorstw zatrudniających do 49 pracowników, pod warunkiem przedstawienia i pozytywnej oceny dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokonanie na jej podstawie właściwego doboru środków ochrony indywidualnej).

Oprócz standardowych produktów BHP, które można dzięki temu projektowi zakupić, ze swojej strony szczególnie poleciłbym zakup wysokiej klasy ŚOI, na które jeszcze wielu firmom brakuje funduszy np.:

źródło: www.zus.pl

autor: Tomek Rychlewski

O AUTORZE
Dział Produktów BHP
Rychlewski Tomasz
tel. 52 325 80 19
kom. 606 920 190
Napisz email
Zadaj pytanie
* pola wymagane