Kleje strukturalne 3M Scotch-Weld EPX

Kleje strukturalne 3M Scotch-Weld EPX

Dzisiaj chciałbym omówić i przybliżyć temat klejów strukturalnych 3M Scotch-Weld EPX, potocznie nazywanymi klejami konstrukcyjnymi.

Co to jest klej strukturalny 3M?

To produkt o dużej wytrzymałości mechanicznej, zbliżonej do wytrzymałości klejonych elementów (substratów), zapewniający wytrzymałość na siły ścinające rzędu co najmniej 7 MPa. Odporny jest na wiele agresywnych czynników środowiskowych.

Prawidłowo wykonane połączenie tymi klejami ma wytrzymałość porównywalną z wytrzymałością materiałów tworzących strukturę tego połączenia.

Spoina stanowi integralny element konstrukcji klejonego elementu i przenosi obciążenia, którym jest poddawana – stąd często używana nazwa Kleje Konstrukcyjne.

Swoje właściwości klej strukturalnych 3M zawdzięcza zmianie budowy chemicznej w procesie utwardzania – sieciowanie – tworzenie silnych połączeń chemicznych.

Aplikacja

Większość klejów strukturalnych 3M oferowana jest w wygodnych dwukomorowych kartuszach zapewniających odpowiednie proporcje mieszania w systemie EPX, w skład którego wchodzą również:

  • aplikator ręczny lub pneumatyczny
  • statyczna dysza mieszająca zapewniająca dokładne mieszanie składników

Apliaktor z klejem i dyszą mieszającą

Dozowanie kleju odbywa się poprzez wyciskanie z kartusza dwóch składników (baza i utrwalacz) przez dyszę mieszającą w jednym cyklu pracy z zachowaniem stałych parametrów kleju za pomocą aplikatora ręcznego lub pneumatycznego.

System EPX zapewnia szybkie, czyste i dokładne nakładanie kleju punktowo lub liniowo.

Właściwości

Kleje strukturalne 3M umożliwiają łączenie materiałów tak odmiennych, jak metale, szkło, materiały ceramiczne, drewno, tworzywa sztuczne i termoutwardzalne, kompozyty itp.

Kleje strukturalne EPX

Poszczególne rodzaje klejów różnią się jednak niektórymi właściwościami i tak:

Kleje epoksydowe odznaczają się najwyższą wytrzymałością. Odporne są na niskie i wysokie temperatury, rozpuszczalniki oraz warunki zewnętrzne. Świetnie kleją metale, ceramikę drewno oraz tworzywa termoutwardzalne. Wymagają dobrego przygotowania powierzchni.

Do przodujących klejów epoksydowych w 3M zaliczamy: DP100NS, DP100+, DP270, DP410, DP460, DP490, DP790.

Kleje akrylowe charakteryzują się dużą wytrzymałością połączenia, nieznacznie mniejszą niż kleje epoksydowe. Odznaczają się szybkim czasem wiązania, większą tolerancją na powierzchnie bez specjalnego przygotowania, nawet z lekkim zabrudzeniem olejem. Mogą też łączyć szeroką gamę tworzyw sztucznych, kompozytów i metali. Niektóre kleje akrylowe są tiksotropowe (nieściekające), nisko-zapachowe, a niektóre wypełnione są szklanymi kuleczkami dla kontroli grubości spoiny.

Popularne kleje akrylowe to: DP810(NS), DP8005, DP 8010, DP8805NS, DP8810NS, DP8825, DP8407NS, DP8405NS, DP8410.

Kleje poliuretanowe mają znakomitą odporność na uderzenia oraz wysoki stopień adhezji do tworzyw sztucznych i kompozytów. Kleje te bardzo dobrze pracują z drewnem, betonem ceramiką i tworzywami gumowymi. Są relatywnie elastyczne po utwardzeniu, dzięki czemu nadają się do klejenia materiałów o różnych współczynnikach rozszerzalności termicznej, co jest zaletą, gdy przewiduje się cykliczne zmiany temperatur.

W ofercie 3M znajdziemy takie kleje poliuretanowe jak: DP604, DP609, DP610, DP6310NS, DP6330NS.

Zastosowanie

Kleje strukturalne 3M Scotch-Weld EPX są szeroko stosowane nie tylko w montażu produktów, gdzie wymagane są wysokie parametry wytrzymałościowe, ale również też do uszczelniania lub zalewania elementów np. w elektronice.

Kluczowe rynki i zastosowania gdzie wykorzystywane są kleje konstrukcyjne to:

  • przemysł lotniczy
  • elektroniczny
  • obróbka metali
  • produkcja wyposażenia gospodarstwa domowego
  • tworzywa sztuczne, gumowe i kompozyty
  • reklama, panele informacyjne
  • sprzęt i artykuły sportowe
  • pojazdy specjalistyczne
O AUTORZE
Dział Taśm Klejących i Klejów Przemysłowych
Hetzig Piotr
kom. 608 388 279
Napisz email
Zadaj pytanie
* pola wymagane