K 2019 Międzynarodowe Targi Tworzyw Sztucznych i Kauczuku

K 2019 Międzynarodowe Targi Tworzyw Sztucznych i Kauczuku

To były niewątpliwie największe i najdłuższe targi, na jakich kiedykolwiek się wystawialiśmy. Ponad 3 tysiące wystawców rozmieszczonych na kilkunastu ogromnych halach i 8 dni rozmów z potencjalnymi klientami. Düsseldorf w Niemczech przywitał nas co prawda deszczem i pogoda taka utrzymywała się przez większość czasu, ale atmosfera wokół była sprzyjająca i bardzo międzynarodowa :)

Dostać się jako wystawca na Targi K jest bardzo trudno. Już sam fakt, że odbywają się one, co 3 lata sprawia, że ustawiają się długie kolejki chętnych. Nam ta sztuka udała się dzięki kooperacji kilku firm wchodzących w skład Bydgoskiego Klastra Przemysłowego. Tworząc wspólnie jedno stoisko jako BKP, zdobyliśmy uznanie w oczach gospodarzy i miejsce na targach zostało nam przyznane. Co do samej lokalizacji (I piętro jednej z mniejszych hal) można mieć sporo zastrzeżeń, ale po pierwsze nie mieliśmy na tym polu nic do powiedzenia, a po drugie jak to mówią "trzeba było zapłacić frycowe".

Na samych targach występowaliśmy w 3-osobowym składzie, który w połowie wymienił się z inną trójką. Stoisko o powierzchni blisko 100 m2 było przygotowane naprawdę na wysokim poziomie. Podobnie trzeba ocenić całe zaopatrzenie, logistykę i miejsce zakwaterowania. Bardzo miło było nam też poznać i spędzić czas z osobami z pozostałych 6 firm wchodzących w skład naszej delegacji :)

Obawy o język niemiecki (w końcu targi w Niemczech) okazały się kompletnie nieuzasadnione, ponieważ dominował język angielski i z komunikacją nie było problemów. Odwiedzający z całego świata mogli liczyć na merytoryczną rozmowę i poznanie naszych ofert.

Poniżej kilka zdjęć.

Targi K 2019

Targi K 2019

Targi K 2019

Targi K 2019


LIDERZY EKSPORTU - ekspansja członków Bydgoskiego Klastra Przemysłowego na rynki międzynarodowe

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5. Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynaradawiania przedsiębiorstw.

W ramach projektu realizowane będą działania mające na celu internacjonalizację Członków Bydgoskiego Klastra Przemysłowego. Umiędzynarodowienie odbywać się będzie poprzez udział w targach o charakterze międzynarodowym zarówno w charakterze wystawców jak i zwiedzających. Zaplanowane w projekcie wydarzenia związane z targami realizowane będą w ramach działań grupowych oraz indywidualnych. Międzynarodowe imprezy targowe, w których zaplanowano udział, to najważniejsze imprezy branżowe odbywające się w Polsce oraz całej Europie. Przygotowane i wydrukowane będą również przez Członków BKP materiały promocyjne w kilku wersjach językowych, które są niezbędne do prowadzenia działań związanych z internacjonalizacją i rozszerzaniem obecności na rynkach międzynarodowych. W projekcie weźmie udział 13 przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Okres realizacji projektu: 1.01.2016-31.12.2019.

Wartość projektu: 6 205 686,25 zł, w tym dofinansowanie z UE (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) wynosi 4 385 954,39 zł.

O AUTORZE
Kierownik Działu Szkoleń
Wilk Łukasz
tel. 52 325 80 23
kom. 608 514 200
Napisz email
Zadaj pytanie
* pola wymagane