Odzież trudnopalna dla strażaków – parametry i wymagania

Odzież trudnopalna dla strażaków – parametry i wymagania

Strażacy to specjalna grupa ludzi, którzy podczas klęsk żywiołowych, wypadków drogowych, kolejowych oraz innych zdarzeń losowych niosą doraźną pomoc poszkodowanym. Ich służba to ciągłe mierzenie się z wieloma wyzwaniami. Największe niebezpieczeństwo jednak czyha na nich w walce z żywiołem, jakim jest ogień.

Podczas gaszenia pożaru strażacy nie raz kładą na szali swoje zdrowie i życie. Ta praca z pewnością nie jest dla każdego. Oprócz przygotowania fizycznego, dobrego zorganizowania całego zespołu oraz opanowania emocji, potrzebna im jest umiejętność podejmowania dobrych i szybkich decyzji w skrajnych warunkach.

To cechy niezbędne w zawodzie strażaka, ale jego bezpieczeństwo podczas walki z ogniem zależy jeszcze od czegoś – to odzież ochronna która, choć nie gra pierwszych skrzypiec jest niezmiernie ważna.

Na poczucie bezpieczeństwa mają wpływ dwa rodzaje czynników: środowiskowe, czyli warunki otoczenia, na które niestety człowiek często nie ma wpływu, oraz indywidualne – czyli takie, na które wpływ ma. Czynniki indywidualne dotyczą między innymi doboru odpowiednich materiałów, z których ubranie ochronne jest wykonane. I tutaj zaznaczę: osoby, które projektują odzież, powinny mieć szeroką wiedzę na temat tych materiałów, aby dokonywać trafnych wyborów. Dobrze skonstruowane ubranie bowiem stanowi barierę przed warunkami zewnętrznymi, a tym samym przyczynia się do podniesienia bezpieczeństwa użytkownika.

Segmentowany materiał odblaskowy

Istnieje kilka rodzajów ubrań dla strażaków. Podział ten wynika z różnego rodzaju zagrożeń i konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony:

  • odzież koszarowa

  • odzież ratowniczo-gaśnicza

  • odzież ochrony chemicznej

  • odzież chroniąca przed promieniowaniem

  • inne typy, np.: dla płetwonurków, ratowników itp.

Oczywiście wszystkie rodzaje odzieży ochronnej znajdują swoje zastosowanie i są w tym niezastąpione. Tutaj jednak skupmy się wyłącznie na ubraniu chroniącym przed wysoką temperaturą.

Jeszcze nie tak dawno w naszym kraju tolerowano ubrania "moro" wśród strażaków w czasie działań gaśniczych. Ten typ odzieży w żaden sposób nie zabezpieczał przed wysoką temperaturą, szkodliwymi substancjami oraz niebezpiecznymi zjawiskami fizykochemicznym, które towarzyszą gaszeniu pożarów – ponieważ są z bawełny. Na szczęście to już historia.

Obecne przepisy nie pozwalają na uchybienia, niemniej warto dokonywać wyborów najlepszych – rozwiązań przemyślanych i sprawdzonych – celem podnoszenia bezpieczeństwa. Ubranie, które chroni przed wysoką temperaturą, może jednocześnie stanowić niepożądaną barierę dla potu. Jego zwiększone wydzielanie podczas wysiłku fizycznego może prowadzić nie tylko do dyskomfortu cieplnego, ale i przegrzania, a w konsekwencji do licznych ludzkich błędów podczas akcji.

Segmentowany materiał odblaskowy

Ubrania używane przez strażaków zakwalifikowane są do III kategorii ochrony indywidualnej, czyli podlegają ocenie w akredytowanych instytucjach. Efektem tej oceny jest wydanie certyfikatu typu WE, który potwierdza zgodność z wymaganiami dyrektywy – 89/686/EWG oraz PN-EN 469 – jest to jeden z ważniejszych dokumentów zawierających podstawowe wymagania dotyczące ubrań ochronnych dla strażaków. Niemniej ważne są przepisy:

  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

  • Zarządzenie Komendanta Głównego PSP z dnia 5 lutego 2007 r.

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Odzież dla strażaka powinna spełniać również szereg wymagań dotyczących widzialności w skrajnie trudnych warunkach. Z pomocą przychodzi materiał odblaskowy, który prócz określonych norm powinien uwzględniać takie kryteria jak paro-przepuszczalność (wpływająca na poczucie komfortu cieplnego) oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne (praktycznie nie do uniknięcia podczas akcji gaszenia pożaru).

Ponadto, materiał odblaskowy w odzieży dla strażaków zajmuje stosunkowo dużo powierzchni i nie powinien przy tym krępować ruchów, umożliwiając swobodne wykonywanie określonych zadań.

W naszej ofercie znajduje się taśma odblaskowa, która spełnia wszystkie powyższe parametry. Jest to materiał trudnopalny, segmentowany i termotransferowy.

Aplikacja termotransferowa – aplikacja materiału odblaskowego dokonuje się pod wpływem temperatury, co oznacza brak ingerencji mechanicznej w materiał wierzchni, z którego skonstruowana jest odzież, a to daje nowe możliwości projektowania odzieży ochronnej.

Materiał ten posiada odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia oraz spełnia wymagania w zakresie nie tylko materiału trudnopalnego, ale również podwyższonej widoczności, dzięki czemu może być aplikowany na odzież tego typu w takich samych ilościach powierzchniowych jak w formie ciągłej. Ubranie z taśmą spełnia normy: PN-EN 469, PN-EN ISO 20471.

Materiał ten powstał z myślą o strażakach. Zaprojektowano go tak, aby zapewnić maksymalny komfort i bezpieczeństwo użytkowników potrzebujących dobrej widoczności w warunkach słabego oświetlenia oraz ciemności. Taśma jest bardziej elastyczna i wygodna przy zachowaniu najwyższych standardów widoczności oraz odblaskowości. Już dziś cieszy się zaufaniem środowiska strażaków w większości krajów świata.

Segmentowany materiał odblaskowy

Ubranie trudnopalne dla strażaka to bardzo złożony produkt i duże wyzwanie dla konstruktorów. Musi ono chronić ciało człowieka przed bardzo agresywnym środowiskiem zewnętrznym, a jednocześnie być wygodne. Tutaj rolę gra każda składowa: podszewka, warstwa termoizolacyjna, membrana, materiał wierzchni oraz odblaskowy. Wszystko powinno być najwyższej jakości. Tylko takie podejście do tego zagadnienia będzie gwarantować poprawę bezpieczeństwa pracy strażaków i pozwoli im na ratowanie ludzi.

O AUTORZE
Dział Materiałów Odblaskowych i Włóknin Ocieplających
Głowski Piotr
tel. 52 325 80 38
kom. 600 477 661
Napisz email
Zadaj pytanie
* pola wymagane