Etyczna Firma w 2016 r. wg Puls Biznesu

Etyczna Firma w 2016 r. wg Puls Biznesu

Uczciwe. Rzetelne. Wiarygodne. Przejrzyste. Odpowiedzialne. Świadome. Takie firmy zostały nagrodzone w trzeciej edycji konkursu Etyczna Firma. Konkurs wyłonił firmy prowadzące działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej na etyce i wartościach w sposób najbardziej kompleksowy i systemowy, i wykazujące największą aktywność w tym obszarze na tle innych przedsiębiorstw w Polsce.

Na tytuł Etycznej Firmy zasługują firmy, które właściwie wdrożyły standardy na wszystkich szczeblach – od zarządu, poprzez menedżerów, aż po szeregowych pracowników. I te, dla których celem działalności, oprócz maksymalizacji zysku, jest budowanie właściwych relacji z interesariuszami.

Nie jest to możliwe do wprowadzenia z dnia na dzień – laureaci konkursu wdrażają standardy i angażują pracowników do ich przestrzegania przez wiele lat, wydatkując na te cele znaczne środki. Wiedzą jednak, że takie podejście do biznesu procentuje – przekłada się na budowanie pozytywnego wizerunku firmy, przyciąganie i zatrzymywanie talentów, lojalność klientów oraz dobre relacje z partnerami biznesowymi.

W Konkursie mogły wziąć udział wszystkie przedsiębiorstwa zarejestrowane i funkcjonujące w Polsce – niezależnie od wielkości zatrudnienia, rodzaju działalności, kapitału zakładowego czy zysków generowanych przez firmę.

Do konkursu zgłosiła się również nasza firma, spełniająca wszystkie kryteria etycznej firmy. Jednak tym razem nie udało się zdobyć nagrody.

etyczna firma 2016

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Solec Kujawski, 86-050 Solec Kujawski, ul. Unii Europejskiej 33
Dział Szkoleń i Inspekcja Sprzętu BHP
Wilk Łukasz
tel. 52 325 80 23
kom. 608 514 200
Napisz email
Zadaj pytanie
* pola wymagane