Horus z certyfikatem standardu SA 8000:2008

Horus z certyfikatem standardu SA 8000:2008

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować Was, iż firma Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe spełniła wszystkie warunki wymagane dla certyfikacji Systemu według standardu SA 8000:2008 i od dnia 22.11.2014 roku dysponuje certyfikatem potwierdzającym ich spełnienie.

Międzynarodowa norma Odpowiedzialności Społecznej SA 8000 została opracowana przez amerykańską organizację pozarządową Social Accountability International w 1997 roku. SA8000, to norma podlegająca audytowi. Ustanawia ona dobrowolnie przyjmowane wymagania, które pracodawcy muszą spełniać w miejscu pracy, włącznie z prawami pracowniczymi, warunkami panującymi w miejscu pracy oraz systemami zarządzania.

SA8000 jest normą opierającą się na międzynarodowych standardach dotyczących praw człowieka oraz krajowych przepisach prawa pracy. Jednym z głównych atutów normy SA8000 stanowi oparcie stosowania jej wymogów na systemie zarządzania. Dzięki takiemu podejściu zarządzający przedsiębiorstwem mogą ustanowić mechanizmy pozwalające na kontrolę obszarów trudnych do zarządzania. Efektem takiego podejścia jest minimalizacja ryzyk w obszarze miejsca pracy i łańcucha dostaw oraz tworzenie wartości dodanej przedsiębiorstwa. Norma podpowiada konkretne i sprawdzone rozwiązania oraz wyszczególnia podstawowe elementy składające się na skuteczny system zarządzania.

Stosowanie się do wymagań społecznej odpowiedzialności wyznaczonych w normie umożliwi firmie:

  • ustanowienie, wdrożenie i utrzymywanie polityk i procedur pozwalających zarządzać takimi kwestiami, które może ona nadzorować lub na które ma wpływ
  • wiarygodne zademonstrowanie interesariuszom, że istniejące polityki, procedury i praktyki firmowe pozostają w zgodzie z wymaganiami niniejszej normy

Normę SA8000 wyróżnia to, że podlega ona sprawdzeniu/ocenie na podstawie dowodów. Sprawdzenia wymagań normy stosuje się uniwersalnie, niezależnie od wielkości firmy, jej położenia geograficznego lub branży, w której działa. Norma SA8000 podlega certyfikacji przez niezależne podmioty posiadające stosowną akredytację.

Norma SA8000 ustanawia wymagania w obszarach, które stanowią największe ryzyko dla przedsiębiorstwa, a zarazem wskazuje najważniejsze oczekiwania personelu w odniesieniu do warunków panujących w miejscu pracy. Norma zwraca uwagę na fundamentalne zasady i reguły, spełnienie, których, pozwoli na budowanie etycznej kultury organizacyjnej.

SA 8000

autor: Łukasz Wilk

O AUTORZE
Dział Szkoleń i Inspekcja Sprzętu BHP
Wilk Łukasz
tel. 52 325 80 23
kom. 608 514 200
Napisz email
Zadaj pytanie
* pola wymagane