Poza obszarem zabudowanym odblaski to obowiązek - w mieście rozsądna konieczność, c.d.

Poza obszarem zabudowanym odblaski to obowiązek - w mieście rozsądna konieczność, c.d.

Głównymi parametrami mającymi wpływ na bezpieczeństwo użytkownika są:

  1. Współczynnik odblasku – czyli parametr określający zdolność odbijania światła przez powierzchnię odblaskową wyrobu, w zakresie określonym przez normę zharmonizowaną PN-EN 13356,

  2. Wielkość powierzchni elementu odblaskowego odbijającej światło. Zgodnie z normą zharmonizowaną PN-EN 13356, po przytwierdzeniu do odzieży powierzchnia odblasku powinna odbijać światło reflektorów samochodu.

Producent, wprowadzając elementy odblaskowe do obrotu, ma obowiązek dołączyć do nich instrukcję użytkowania sporządzoną w języku polskim, w której powinny znaleźć się co najmniej następujące informacje:

  1. nazwa, znak handlowy lub inne znaki identyfikujące producenta,

  2. oznaczenie typu odblasku, nazwa handlowa lub kod,

  3. numer zastosowanej normy zharmonizowanej,

  4. sposób mocowania odblasku,

  5. niezbędne informacje wskazujące właściwe użycie (np. nie zakrywać odblasku ubraniem),

  6. ograniczenia w zakresie stosowania (np. ograniczenie skali temperatury, w jakiej można używać odblasku),

  7. sposób prawidłowego przechowywania, tak aby odblask nie stracił właściwości odblaskowych.

Poniżej zostały przedstawione przykłady najbardziej popularnych na rynku typów odblasków:

Typ 1 – Odblask swobodnie wiszący (po lewej)

Typ 2 – Odblask do zdejmowania (po prawej)

Zawieszka odblaskowa  Odblaskowa opaska

Źródło: Inspekcja Handlowa.

Należy pamiętać, że w sprzedaży, oprócz tych najpopularniejszych, mogą znajdować się również inne typy odblasków w formie taśmy już przytwierdzonej na stałe do odzieży, toreb czy też plecaków, np. metodą zgrzewania lub naszywania. Takie wyroby także muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki.

autor: Piotr Głowski

O AUTORZE
Dział Materiałów Odblaskowych i Włóknin Ocieplających
Głowski Piotr
tel. 52 325 80 38
kom. 600 477 661
Napisz email
Zadaj pytanie
* pola wymagane