Poza obszarem zabudowanym odblaski to obowiązek - w mieście rozsądna konieczność

Poza obszarem zabudowanym odblaski to obowiązek - w mieście rozsądna konieczność

Odblaski stają się coraz bardziej popularne. Wpływ na to mają m.in. takie czynniki jak wzrost świadomości użytkowników dróg oraz liczne kampanie edukacyjne. Dodatkowo od 31 sierpnia 2014 r. obowiązkiem używania elementów odblaskowych zostali objęci wszyscy piesi, poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, a nie tylko dzieci i młodzież do 15 roku życia – tak jak to było wcześniej.

Na rynku można znaleźć wiele odblasków. Nie wszystkie jednak zapewniają całkowite bezpieczeństwo. Tak jest na przykład z gadżetami (materiałami promocyjnymi), które mogą być do nich podobne, ale nie powinny w żadnym wypadku być jako odblaski traktowane. Odblaskiem można bowiem nazwać jedynie akcesorium, które przeszło procedurę oceny zgodności i posiada znak CE.

Dlaczego należy nosić odblaski?

Dotychczasowe przepisy o ruchu drogowym nakładały obowiązek używania elementów odblaskowych podczas poruszania się po drodze publicznej tylko na dzieci i młodzież do 15 roku życia. Od 31 sierpnia 2014 r. obowiązkiem tym zostali objęci wszyscy piesi, poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. W myśl przepisów Prawa o ruchu drogowym pieszy jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Za pieszego uważa się również osobę prowadzącą rower czy też inny pojazd dwukołowy, a także wózek dziecięcy, podręczny, inwalidzki oraz osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, hulajnodze, deskorolce, rolkach, wrotkach lub dziecko do 10 lat kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej.

Odblaski należy nosić także ze względu na bezpieczeństwo swoje oraz innych uczestników ruchu drogowego. W samym 2014 roku odnotowano 34 970 wypadków, z czego 9 106 z udziałem osób pieszych (26 proc. ogółu). Najczęściej dochodziło do nich w obszarze zabudowanym. Jednakże skutki wypadków mających miejsce w obszarze niezabudowanym były tragiczniejsze, gdyż prawie, w co trzecim ginął człowiek (w obszarze zabudowanym, w co jedenastym) – dane z Wydziału Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

CDN.

autor: Piotr Głowski

O AUTORZE
Dział Materiałów Odblaskowych i Włóknin Ocieplających
Głowski Piotr
tel. 52 325 80 38
kom. 600 477 661
Napisz email
Zadaj pytanie
* pola wymagane