Lockout - bezpieczeństwo w miejscu pracy

Lockout - bezpieczeństwo w miejscu pracy

Lockout – zabezpiecz swoją firmę

W wielu zakładach, prędzej czy później, nadejdzie potrzeba zabezpieczenia wielu urządzeń, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa pracownikom oraz odpowiedniego ich użytkowania. Ponieważ już jakiś czas zajmujemy się wdrażaniem systemu lockout do firm, chcemy przybliżyć Wam ich zalety. Zabezpieczenia te są doskonałym rozwiązaniem do blokowania wszelkiego rodzaju elementów sterowania energią zasilającą maszyny i urządzenia.

Czym tak w ogóle jest LockOut?

Lockout jest to planowo prowadzone działanie, które obejmuje odłączanie energii zasilającej od urządzeń przemysłowych i maszyn, na czas wykonywania na nich prac konserwacyjnych lub naprawczych. Lockout ostrzega operatorów przed ponownym włączeniem, dopóki nie zostanie zdjęty. Razem z blokadami stosowany jest system TagOut, czyli przywieszka mówiąca o tym, że dane urządzenie lub maszyna jest zablokowana na czas przeglądu i nie może być włączona, dopóki przywieszka nie zostanie zdjęta.

Razem ze stosowaniem tych systemów, idą następujące korzyści.

  • Zapewnienie bezpiecznej pracy podczas konserwacji, czyszczenia lub naprawy.
  • Zapobieganie wypadkom.
  • Ochrona sprzętu przed uszkodzeniami.
  • Blokada sama w sobie stanowi element zabezpieczający na wypadek popełnienia błędu przez pracownika lub inne osoby.

Lockout Brady

Decydując się na wprowadzenie lockoutu w zakładzie, powinniśmy zwrócić uwagę na kilka prostych kroków prawidłowego używania tych blokad. Przedstawię je poniżej.

  1. Przygotowujemy odłączenie źródła energii.
  2. Określamy typ stosowanej energii (np. elektryczna lub mechaniczna) oraz stwarzane przez nią potencjalne zagrożenia.
  3. Ustalamy elementy odłączające takie jak wyłączniki, zawory, bezpieczniki itp. i przygotowujemy możliwość ich zablokowania w pozycji rozłączonej.
  4. Informujemy operatorów i kierowników, których praca może być zakłócona przez odłączenie zasilania maszyn i mówimy o charakterze prowadzonych prac. Dopiero wtedy wyłączamy maszyny lub urządzenia
  5. Blokujemy wszelkie źródła energii za pomocą odpowiednich elementów blokujących, aby uniemożliwić włączenie zasilania maszyny lub urządzenia.
  6. Robimy próbę włączenia i sterowania obwodami elektrycznymi maszyny, aby upewnić się, czy energia została całkowicie odłączona.

Po tych krokach możemy wykonać wymagane prace serwisowe lub konserwacyjne.

Po zakończeniu wszystkich prac i zdjęciu wszystkich blokad oraz zawieszek należy dokonać sprawdzenia i przeglądu, czy wszystkie narzędzia zostały zabrane, a blokady mechaniczne i elektryczne zostały zdjęte. Należy oczywiście ostrzec wszystkich pracowników przed ponownym włączeniem zasilania.

Prawidłowo zastosowany lockout, będzie chronił pracowników przed zagrożeniami stwarzanymi przez włączone maszyny lub instalacje elektryczne.

ZOBACZ PRODUKTY

autor: Henryk Jaszcz

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Solec Kujawski, 86-050 Solec Kujawski, ul. Unii Europejskiej 33
Etykiety / Blokady / Sorbenty
Sobczyk Marcin
tel. 52 325 80 37
kom. 692 455 177
Napisz email
Zadaj pytanie
* pola wymagane