Elementy odblaskowe - jak dokonać dobrego wyboru

Elementy odblaskowe - jak dokonać dobrego wyboru

Na rynku polskim istnieje wiele różnego rodzaju gadżetów, wyrobów odblaskowych, ale większość nimi nie jest, ponieważ nie spełniają podstawowych parametrów. Decydujący wpływ na dany wyrób ma materiał, z którego wykonane jest akcesorium odblaskowe.

Dlaczego w ostatnim czasie odblaski stały się tak popularne? Złożyło się na to wiele czynników, m.in. wzrost świadomości użytkowników dróg oraz liczne kampanie edukacyjne. Dodatkowo od 31 sierpnia 2014 r. obowiązkiem używania elementów odblaskowych zostali objęci wszyscy piesi, poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, a nie tylko dzieci i młodzież do 15 roku życia, jak było wcześniej.

Prawo o ruchu drogowym wskazuje, że elementy odblaskowe powinny spełniać stosowne wymagania techniczne, jednak ich nie określa. Gdy przedsiębiorca zamierza wprowadzić do obrotu odblaski i chce udowodnić, że jego wyrób spełnia zasadnicze wymagania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki, może skorzystać przy dokonywaniu oceny zgodności z aktualnej normy zharmonizowanej PN-EN 13356 „Akcesoria zapewniające widzialność, przeznaczone do użytku pozazawodowego. Metody badań i wymagania”.

materiały odblaskowe

Głównymi parametrami mającymi wpływ na bezpieczeństwo użytkownika odblasku są: współczynnik odblasku, czyli parametr określający zdolność odbijania światła przez powierzchnię odblaskową wyrobu w granicach określonych przez normę PN-EN 13356 oraz wielkość powierzchni odbijającej światło.

Warunkiem skutecznego działania odblasków są odpowiednie właściwości fotometryczne powierzchni materiałów, z których są wykonane. Właściwości te określają zdolność do odbijania (odbicie powrotne) odpowiedniej ilości światła, np. z reflektorów samochodu w kierunku oczu kierowcy pojazdu. Ponadto producent, wprowadzając na rynek elementy odblaskowe, powinien dołączyć instrukcję użytkowania sporządzoną w języku polskim.

W instrukcji powinny znaleźć się co najmniej następujące informacje:

  • nazwa, znak handlowy lub inne znaki identyfikujące producenta
  • oznaczenie typu odblasku, nazwa handlowa lub kod
  • numer zastosowanej normy
  • sposób mocowania odblasku
  • niezbędne informacje wskazujące właściwe użycie (np. nie zakrywać odblasku ubraniem)
  • ograniczenia w zakresie stosowania (np. ograniczenie skali temperatury, w jakiej można używać odblask)
  • sposób prawidłowego przechowywania, tak aby odblask nie stracił właściwości odblaskowych
  • odpowiedzialność karna

W rozdziale 7 ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2014 r. poz.1645), przewidziano odpowiedzialność karną dla podmiotów wprowadzających do obrotu lub oddających do użytku odblaski niezgodne z zasadniczymi wymaganiami albo dla których nie wystawiono deklaracji zgodności. Takie działania podlegają karze w postaci grzywny orzekanej przez sąd.

autor: Piotr Głowski

O AUTORZE
Dział Materiałów Odblaskowych i Włóknin Ocieplających
Głowski Piotr
tel. 52 325 80 38
kom. 600 477 661
Napisz email
Zadaj pytanie
* pola wymagane